ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Wymiarki
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do realizacji zadania p,; Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wymiarki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-17 07:57:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Kowalów
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-17 07:59:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Kowalów
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-17 07:59:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr 700/2 i 703/3 w Witoszynie przy ulicy M. Konopnickiej, gmina Wymiarki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wymiarki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-28 14:17:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
admin admin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-28 14:18:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
admin admin
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-28 14:19:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Azbest

Akapit nr 1 - brak tytułu

Azbest
 1. Szkodliwość i wpływ na środowisko, uchwała
 2. Program usuwania azbestu na terenie gminy Wymiarki
 3. Działania związane z usuwaniem azbestu na terenie gminy Wymiarki
 
 
SZKODLIWOŚĆ AZBESTU
 
Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów, które występują naturalnie w przyrodzie. W Polsce azbest stosowano do produkcji:
 • wyrobów azbestowo-cementowych takie jak: płyty faliste, płyty elewacyjne, w których zawartość włókien azbestu wynosiła 10- 35 %
 • wyrobów izolacyjnych o dużej zawartości azbestu
 • wyrobów ciernych (okładziny, tarcze, taśmy hamulcowe),
 • ogniotrwałych wyrobów tekstylnych
Wyroby azbestowe są źródłem emisji włókien azbestowych do środowiska, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym zwykle po kilkunastu - kilkudziesięciu latach, pojawienie się nowotworów azbestozależnych.
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi.
Azbest zaliczany jest obecnie do grupy dziesięciu najbardziej szkodliwych substancji. Znajduje się w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia wykazie substancji obejmujących substancje o udowodnionym działaniu rakotwórczym.
Wdychanie pyłu azbestowego może stać się przyczyną chorób układu oddechowego i krwionośnego:
 • pylicy azbestowej (azbestozy),
 • chorób opłucnej lub osierdzia,
 • nowotworów złośliwych: raka płuc, raka oskrzeli, międzybłonniaka opłucnej lub otrzewnej,
 • przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli.
Zachorowania mogą dotyczyć osób narażonych na kontakt z pyłem azbestowym zawodowo, a także osób postronnych przebywających w zanieczyszczonym środowisku. Na występowanie i rodzaj zachorowania wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Zgodnie z literaturą przedmiotu, przeprowadzenie jednorazowo prac rozbiórkowych polegających na usuwaniu płyt azbestowo-cementowych na wolnym powietrzu nie stanowi zagrożenia wystąpienia patologii azbestozależnych. Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań w celu minimalizowania ryzyka zdrowotnego dla ludności.
 
 
Informacje o szkodliwości azbestu
 
Czym jest azbest
Azbest jest materiałem naturalnie występującym w przyrodzie. Pod względem chemicznym stanowi on sole krzemowe magnezu, sodu, wapnia i żelaza. Charakterystyczną cechą azbestu jest jego włóknista budowa, która decyduje o jego wyjątkowych cechach i właściwościach  fizycznych i chemicznych. Stanowi on materiał bardzo odporny na działanie bardzo wysokich i bardzo niskich temperatur, działanie substancji chemicznych jak kwasy, zasad, silne rozpuszczalniki i wiele innych.
Wyroby z azbestu są przy tym giętkie i wytrzymałe. Po przeróbce z azbestu można było uzyskać materiały charakteryzujące się: dźwiękochłonnością, i niskim przewodnictwem ciepła. Ponadto azbest daje się łatwo formować oraz łączyć z innymi materiałami oraz pozwala na przędzenie włókien. Te właściwości zadecydowały o szerokim stosowaniu azbestu w przemyśle oraz w budownictwie.
W przyrodzie występuje kilka odmian azbestu różniących się składem chemicznym i rodzajem włókien. Największe znaczenie przemysłowe i gospodarcze miał tzw. Azbest biały tzw. Chryzolit – krzemian magnezu. Pozostałe dwa to krokidolit – azbest niebieski oraz amozyt – azbest brązowy.
Produkcja i stosowanie wyrobów zawierających azbest były prowadzone od roku 1950 do roku 1998, kiedy zgodnie z ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zaprzestano jego produkcji i stosowania.
 
2. Gdzie można spotkać wyroby zawierające azbest.
Azbest może występować w tzw. wyrobach miękkich (bardziej szkodliwych ) oraz wyrobach twardych.
Wyroby miękkie to wyroby tekstylne z azbestu – np. koce gaśnicze, odzież ochronna, uszczelki do rur, materiały i wykładziny cierne.
Wyroby twarde to głównie wyroby budowlane jak płyty dachowe, płyty elewacyjne oraz rury wodociągowe.
 
3. Dlaczego azbest jest niebezpieczny.
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego ale z jego włóknistej struktury. Włókna azbestu stanowią najcieńsze włókna występujące w przyrodzie i mają zdolność kumulowania w organizmie a szczególnie w płucach. Po kilku latach bardzo często występują poważne choroby azbestozależne np. pylicy azbestowej tzw. Azbestozy. Jednak najbardziej niebezpieczne jest potwierdzone i udowodnione medycznie silne rakotwórcze działanie włókien azbestowych. Wieloletnia kumulacji włókien azbestowych w organizmie prowadzi do powstawania zmian nowotworowych, początkowo rozwijających się bezobjawowo. Po wystąpieniu objawów choroba rozwija się bardzo szybko i praktycznie jest nieuleczalna.
 
4. Powstanie i realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Ze względu na potwierdzoną wysoką szkodliwość azbestu w Polsce oraz w wielu innych krajach produkcja i dystrybucja wyrobów zawierających azbest została zakazana. Zgodnie z tym zakazem we wrześniu 1998 r. zaprzestano produkcji wyrobów zawierających azbest , a od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestyna terytorium Polski. Realizacja programu jest założona na lata 2003 – 2032. W  2018 roku Rada Gminy Wymiarki podjęła Uchwałę Nr LIV/220/2018 w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wymiarki wraz ze szczegółowa inwentaryzacją. Od  2019 roku  gmina  Wymiarki planuje przystąpienie do udziału w programie, który zakłada sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest, w szczególności dotyczy to pokryć dachowych w postaci płyt falistych lub płaskich. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej corocznie prowadzą program dotowania akcji usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Poniżej prezentujemy  odnośniki do strony o tematyce azbestowej, dzięki którym można zdobyć jeszcze więcej informacji dotyczącej szkodliwości azbestu: 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wymiarki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-13 12:27:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-13 12:27:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
admin admin
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-20 22:43:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »